Vēstule Apelācijas komitejas priekšsēdētājai Radai Matjušinai 06.11.2020